Архив на обществени поръчки, стартирани преди 15.04.2016 г.

Досие № 6-2015-1ОП – „Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани и извършване на хранене в безплатни трапезарии за социално слаби граждани на територията на Район „Тракия“, Община Пловдив”, по позиции, както следва: Обособена позиция І – Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани на територията на Район „Тракия“, Община Пловдив”; Обособена позиция ІІ – Извършване на хранене в безплатни трапезарии за социално слаби граждани на територията на Район „Тракия“, Община Пловдив

12.09.2015

Досие № 6-2015-5 – Направа на нови и ремонт на съществуващи тротоари с бетонова настилка от сулфатоустойчив бетон или тротоарни плочи, както и направата на нови и ремонт на паркинги с пътни ивици и направата основата на детски, спортни и др.площадки изпълнени от бетон на територията на район „Тракия” – Уникален № в РОП 9042633

09.06.2015

Досие № 6-2015-2 – Направа на нови и ремонт на съществуващи тротоари с бетонова настилка от сулфатоустойчив бетон или тротоарни плочи, както и направата на нови и ремонт на паркинги с пътни ивици и направата основата на детски, спортни и др.площадки изпълнени от бетон на територията на район „Тракия” – Уникален № в РОП 9038692

06.02.2015