Карта на района

Администрацията на район „Тракия“ разработва проект, който включва нова карта на района с всички по-значими обекти, а също и подробни карти за всички микрорайони. На този етап предлагаме съществуваща карта без детайлни изображения и без нанесени актуални промени в инфраструктурата на района. За да получите изображението, кликнете тук.

Ето и номерата на жилищните блокове по квартали:

 

А1 – „Люляците”

Бл.201А, вх.А, 201А вх.Б, 201Б вх.А, 201Б вх.Б, 201В вх.А, 201В вх.Б, 201Г вх.А, 201Г вх.Б, 202 вх.А, 202 вх.Б, 202 вх.В, 202 вх.Г, 203 вх.А, 203 вх.Б, 203 вх.В, 203 вх.Г, 204 вх.А, 204 вх.Б, 205 вх.А, 205 вх.Б, 205 вх.В, 206 вх.А, 206 вх.Б, 207 вх.А, 207 вх.Б, 207 вх.В, 208 вх.А, 208 вх.Б, 208 вх.В, 209 вх.А, 209 вх.Б, 209 вх.В, 209А вх.А, 209А Вх.Б, 210, 211, 212, 213 вх.А, 213 вх.Б, 213 вх.В, 213 вх.Г, 214 вх.А, 214 вх.Б, 214 вх.В, 215 вх.А, .215 вх.Б, 215 вх.В, 216 вх.А, 216 вх.Б, 216 вх.А, 216А вх.Б, 217 вх.А, 217 вх.Б, 218 вх.А, 218 вх.Б, 218 вх.В, 219 вх.А, 219 вх.Б, 219 вх.В, 219 вх.Г, 220, 221, .222, 223 вх.А, 223 вх.Б, 223 вх.В, 224 вх.А, 224 вх.Б, 224 вх.В, 225 вх.А, 225 вх.Б

 

А2 – „Панайот Волов”

Бл.190 вх.А, 190 вх.Б, 190 вх.В, 190 вх.Г, 190 вх.Д, 190 вх.Е, 190 вх.Ж, 191 вх.А, 191 вх.Б, 191 вх.В, 191 вх.Г, 192 вх.А, 192 вх.Б, 192 вх.В, 192 вх.Г, 192 вх.Д, 193 вх.А, .193 вх.Б, 193 вх.В, 194 вх.А, 194 вх.Б, 194 вх.В, 194 вх.Г, 194 вх.Д, 195 вх.А, 195 вх.Б, 195 вх.В, 195 вх.Г, 195 вх.Д, 196 вх.А,, 196 вх.Б, 196 вх.В, 196 вх.Г, 198 вх.А, 198 вх.Б, 198 вх.В, 198 вх.Г, 199 вх.А, 199 вх.Б, 330 Вх.А, 330 вх.Б, 331 вх.А, 331 вх.Б, 331 вх.В, 332 вх.А, 332 вх.Б, 332 вх.В, 332 вх.Г, 333 вх.А, 333 вх.Б

 

А3 – „Тодор Каблешков

Бл.171 вх.А, 171 вх.Б, 171 вх.В, 171 вх.Г, 171 вх.Д, 171 вх.Е, 171 вх.Ж, 171 вх.З, 174 вх.А, .174 вх.Б, 174 вх.В, 174 вх.Г, 174 вх.Д, 175 вх.А, 175 вх.Б, 175 вх.В, 176 вх.А, 176 вх.Б, 176 вх.В, 176 вх.Г, 176 А вх.А, 176А вх.Б, 176А вх.В, 176А вх.Г, 177 вх.А, 177 вх.Б, 177 вх.В, 177 вх.Г, 178 вх.А, 178 вх.Б, 181 вх.А, 181 вх.Б, 181 вх.В, 181 вх.Г, 181 вх.Д, 181 вх.Е, 182 вх.А, 182 вх.Б, 182 вх.В, 182 вх.Г, 183 вх.А, 183 вх.Б, 183 вх.В, 183 вх.Г, 184 вх.А, 184 вх.Б, 184 вх.В, 185 вх.А, 185 вх.Б, 185 вх.В, 185 вх.Г, 186 вх.А, 186 вх.Б, 186 вх.В, 186 вх.Г, 186 вх.Д, 187 вх.А, 187 вх.Б, 187 вх.В, 187 вх.Г, 188 вх.А, 188 вх.Б, 188 вх.В, 188 вх.Г, 189 вх.А, 189 вх.Б, 189 вх.В, 189 вх.Г

 

А4 – „Кан Крум”

Бл.140, 141, 142, 143 вх.А, 143 вх.Б, 143 вх.В, 143 вх.Г, 143 вх.Д, 143 вх.Е, 144 вх.А, 144 вх.Б, 144 вх.В, 144 вх.Г, 144 вх.Д, 145 вх.А, 145 вх.Б, 145 вх.В, 145 вх.Г, 145 вх.Д, 145А вх.А, 145А вх.Б, 145А вх.В, 146 вх.А, 146 вх.Б, 146 вх.В, 146 вх.Г, 148 вх.А, 148 вх.Б, 148 вх.В, 148 вх.Г, 148 вх.А, 148А вх.Б, 149 вх.А, 149 вх.Б, 149 вх.В, 149 вх.Г, 150 вх.А, 150 вх.Б, 150 вх.В, 150 вх.Г, 150 вх.Д, 150 вх.Е, 151 вх.А, 151 вх.Б, 151 вх.В, 151 вх.Г, 151 вх.Д, 151 вх.Е, 151 вх.Ж, 152 вх.А, 152 вх.Б, 152 вх.В, 152 вх.А, 152А вх.Б, 152А вх.В, 152А вх.Г, 153 вх.А, 153 вх.Б, 153 вх.В, 153 вх.Г, 153 вх.Д, 154 вх.А, 154 вх.Б, 154 вх.В, 154 вх.Г, 154 вх.Д, 155 вх.А, 155 вх.Б, 155 вх.В, 155 вх.Г, 155 вх.Д, 155 вх.Е, 155 вх.А, 155А вх.Б, 155А вх.В, 156 вх.А, 156 вх.Б, 156 вх.В, .156 вх.Г, 157 вх.А, 157 вх.Б, 157 вх.В, 158, 159, 160, 161 вх.А, 161 вх.Б, 326 вх.А, 326 вх.Б, .326 вх.В, 326 вх.Г, 327 вх.А, 327 вх.Б, 327 вх.В, 328 вх.А, .328 вх.Б, ул.”Спас Зафиров” 3вх.А, ул.”Спас Зафиров” 3 вх.Б, ул.”Спас Зафиров” 3 вх.В, ул.”Спас Зафиров” 3 вх.Г

 

А5 – „Търговски”

Бл.121 вх.А, 121 вх.Б, 126 вх.А, 126 вх.Б, 126 вх.В, 126 вх.Г, 126 вх.Д, 126 вх.Е, 126 вх.Ж, 127 вх.А, 127 вх.Б, 127 вх.В, 127 вх.Г, 127 вх.Д, 127 вх.Е, 127 вх.Ж, 127 вх.З, 131 вх.А, 131 вх.Б, 131 вх.В, 131 вх.Г, 131 вх.Д, 131 вх.Е, .131 вх.Ж, 131 вх.З, 132 вх.А, 132 вх.Б, .132 вх.В, 132 вх.Г, 132 вх.Д, 134 вх.А, 134 вх.Б, 134 вх.В, .”Шипка”1А ТЦ „Сани”

 

А6 – „Опълченски”

Бл.100 вх.А, 100 вх.Б, .100 вх.В, 100 вх.Г, 100 вх.Д, 100 вх.Е, 100 вх.Ж, 100 вх.З, 100 вх.И, 104, 105 вх.А, 105 вх.Б, 105 вх.В, 105 вх.Г, 105 вх.Д, 105 вх.Е, 105 вх.Ж, 106 вх.А, 106 вх.Б, 106 вх.В, 106 вх.Г, 106 вх.Д, 106 вх.Е, 106 вх.Ж, 107 вх.А, 107 вх.Б, 107 вх.В, 107 вх.Г, 107 вх.Д, 107 вх.Е, 108 вх.А, 108 вх.Б, 108 вх.В, 108 вх.Г, 109 вх.А, 109 вх.Б, 109 вх.В, 109 вх.Г, 109 вх.Д, 109 вх.Е, 110 вх.А, 110 вх.Б, 110 вх.В, 110 вх.Г, 110 вх.Д, 110 вх.Е, 114, 115 вх.А, 115 вх.Б, 116, 117

 

А7 – „Капитан Бураго”

Бл.80 вх.А,.80 вх.Б,.80 вх.В,.80 вх.Г,.80 вх.Д,.80 вх.Е, 80 вх.Ж,80 вх.З, .81 вх.А, 81 вх.Б, .81 вх.В, 81 вх.А, 81 вх.Б, 8 А вх.В, 81 вх.Г, 81 вх.Д, .82 вх.А, 82 вх.Б, 82 вх.В, 82 вх.Г, .83 вх.А, 83 вх.Б, 83 вх.В, .83 вх.Г, 83 вх.Д, 83 вх.Е, 84 вх.А, 84 вх.Б, 84 вх.В, 84 вх.Г, 84 вх.Д, 84 вх.Е, .84 вх.Ж, .91 вх.А, 91 вх.Б, 91 вх.В, 91 вх.Г, .92, 93, 94 вх.А, 94 вх.Б, 94 вх.В, .94 вх.Г, 94 вх.Д, .95 вх.А, 95 вх.Б, 95 вх.В, 95 вх.А, 95 вх.Б, 95А вх.В, .96 вх.А, 96 вх.Б, 96 вх.В, .96 вх.Г, 96 вх.Д, 96 вх.Е, 96 вх.Ж, .96 вх.З, 31 вх.А, 314 вх.Б, 314 вх.В, 314 вх.Г, 315, 316, 317, 318, 319 вх.А, 319 вх.Б, 319 вх.В, 320 вх.А, 320 вх.Б, 321 вх.А, 321 вх.Б, 322 вх.А, 322 вх.Б, 322 вх.В, 322 вх.Г, 397 вх.А, 397 вх.Б., 397 вх.В, 398 вх.А, 398 вх.Б, 399 вх.А, 399 вх.Б, 399 вх.В, ул.”Съединение” 13 вх.А, ул.”Съединение” 13 вх.Б, ул.”Съединение” 14, „Аримаг” Високо тяло, ул.”Съединение” 14, „Аримаг” Ниско тяло

 

А8 – „Оборище”

Бл.61 вх.А, 61 вх.Б, 61 вх.В, 61 вх.Г, 61 вх.Д, 61 вх.Е, 62 вх.А, 62 вх.Б, 62 вх.В, 62 вх.Г, 70 вх.А, 70 вх.Б, 70 вх.В, 70 вх.Г, 70 вх.Д, 70 вх.Е, 71 вх.А, 71 вх.Б, 71 вх.В, 71 вх.Г, .71 вх.Д, 71 вх.Е, 71 вх.Ж, 72 вх.А, 72 вх.Б, 72 вх.В, 72 вх.Г, 72 вх.Д, 72 вх.Е, 73 вх.А, 7 3 вх.Б, 73 вх.В, 73 вх.Г, .77 вх.А, 77 вх.Б

 

А9 – „Хан Аспарух”

Бл.1 вх.А, 1 вх.Б, 1 вх.В, 1 вх.Г, 1 вх.Д, 2 вх.А, 2 вх.Б, 2 вх.В, 2 вх.Г, 2 вх.Д, 3 вх.А, 3 вх.Б, 3 вх.В, 3 вх.Г, 3 вх.Д,.4 вх.А,.4 вх.Б,.4 вх.В, 4 вх.Г,.4 вх.Д,.4 вх.Е,.5 вх.А,.5 вх.Б, 5 вх.В,.5 вх.Г,.5 вх.Д, 5 вх.Е,.5 вх.Ж, 5 вх.З,.6 вх.А.6 вх.Б, 6 вх.В,.6 вх.Г, 6 вх.Д, 7 вх.А, 7 Вх.Б, 7 вх.В, 7 вх.Г, 7 вх.Д, 7 вх.Е, 7 вх.Ж, 7 Вх.З, 8 вх.А, 8 вх.Б, 8 вх.В, 8 вх.Г, 8 А вх.А, 8А вх.Б, 8А вх.В, 9 вх.А, 9 вх.Б, 9 вх.В, 9 вх.Г, 10 вх.А, 10 вх.Б, 10 вх.В, 10 вх.Г, 11 вх.А, 11 вх.Б, 11 вх.В, 11 вх.Г, 12 вх.А, 12 вх.Б, 12 вх.В, 12 вх.Г, 12 вх.Д, 13 вх.А, 13 вх.Б, 14 вх.А, 14 вх.Б, 15 вх.А, 15 вх.Б, 15 вх.В, 15 вх.Г, 16 вх.А, 16 вх.Б, 16 вх.В, 44 вх.А, 44 вх.Б, 44 вх.В, 44 вх.Г, 44 вх.Д, .44 А вх.А, 310 вх.А, 310 вх.Б, 310 вх.В, Бул.”Освобождение” № 31

 

А10 – „Възраждане”

Бл.20, 21, 22, 23 вх.А, 23 вх.Б, 23 вх.В, 23 вх.Г, 23 вх.Д, .23 вх.Е, .26, 27 вх.А, 27 вх.Б, 27 вх.В, 28 вх.А, .28 вх.Б, 28 вх.В, 28 вх.Г, 29 вх.А, 29 вх.Б, 29 вх.В, 30 вх.А, 30 вх.Б, 30 вх.В, 31 вх.А, 31 вх.Б, 31 вх.В, 31 вх.Г, 31 вх.Д, 32, 33, 33А, 34 вх.А, .34 вх.Б, .35 вх.А, 35 вх.Б, 35 вх.В, 35 вх.Г, 36 вх.А, 36 вх.Б, 36 вх.В, 36 вх.Г, 37 вх.А, 37 вх.Б, 31, .312, 313

 

А11 – „Захари Зограф”

Бл.41 вх.А, 41 вх.Б, 41 вх.В, .42 вх.А, 42 вх.Б, 42 вх.В, 42 вх.Г, 42 вх.Д, 43 вх.А, 43 вх.Б, 43 вх.В, 43 вх.Г, 45 вх.А, 45 вх.Б, 45 вх.В, 45 вх.Г, 46 вх.А, 46 вх.Б, 47 вх.А, 47 вх.Б, 48 вх.А, 48 вх.Б, 49 вх.А, 49 вх.Б, 49 вх.В, .49 вх.Г, 50 вх.А, 50 вх.Б, 50 вх.В, 50 вх.Г, 50 вх.Д, 51 вх.А, 51 вх.Б, 51 вх.В, 51 вх.Г, 52 вх.А, 52 вх.Б, .52 вх.В, 52 вх.Г, 52 вх.Д, 52 вх.Е, 53, 54, 55, 56

 

А12 – „Лаута”

Бл.57, 58, 233, 234, 235, 236 вх.А, 236 вх.Б, 236 вх.В, 236 вх.Г, 237 вх.А, 237 вх.Б, 237 вх.В, 237 вх.Г, 238 вх.А, 238 вх.Б, 239 вх.А, 239 вх.Б, 239 вх.В, 240, 241, 242, 243, 244 вх.А, 244 вх.Б, 244 вх.В, 244 вх.Г, 245 вх.А, 245 вх.Б, 246 вх.А, 246 вх.Б, 247 вх.А, 247 вх.Б, 248 вх.А, 248 вх.Б, 249 вх.А, 249 вх.Б, 249 вх.В, 250 вх.А, 250 вх.Б, 251 вх.А, 251 вх.Б, .252, 253, 254 вх.А, 254 вх.Б, 255 вх.А, 255 вх.Б, .255 вх.В, 256 вх.А, 256 вх.Б, 256 вх.В, 256 вх.Г, 258, 258А, 259 вх.А, 259 вх.Б, 259 вх.В, 259А вх.А, 259А вх.Б, 259А вх.В, 259А вх.Г, 260 вх.А, 260 вх.Б, 260 вх.В, 261 вх.А, 261 Вх.Б, 261 вх.В, 261 вх.Г, 261 А, 262, 262А, ул.”Менделеев” 2, ул.”Менделеев” 4, ул.”Менделеев” 6

 

А13 – „Скобелева майка”

Бл.97 вх.А, .97 вх.Б, 97 вх.В, 97 вх.Г, 98, 99, 99А, 265 вх.А, 265 вх.Б, 265 вх.В, 265 вх.Г, 266 вх.А, 266 вх.Б, 267 вх.А, 267 вх.Б, 268 вх.А, 268 вх.Б, 268 вх.В, 269 вх.А, 269 вх.Б, 269 вх.В, 270, 271 вх.А, 271 вх.Б, 272 вх.А, 272 вх.Б, 272 вх.В, 272 вх.Г, 273 вх.А, 273 вх.Б, 273 вх.В, .273 вх.Г, 274 вх.А, 274 вх.Б, 274 вх.В, 274 вх.Г, 275 вх.А, 275 вх.Б, 277 вх.А, 277 вх.Б, 277 вх.В, 278 вх.А, .278 вх.Б, 278 вх.В, 279 вх.А, 279 вх.Б, 280 вх.А, 280 вх.Б, 281 вх.А, 281 вх.Б, 281 вх.В, 282 вх.А, 282 вх.Б, 282 вх.В, 282 вх.Г, .283 вх.А, 283 вх.Б, 283 вх.В, 285 вх.А, 285 вх.Б, 285 вх.В, .286 вх.А, 286 вх.Б, 286 вх.В, 287 вх.А, 287 вх.Б, .288 вх.А, .288 вх.Б, 289 вх.А, 289 вх.Б, 290 вх.А, 290 вх.Б, 290 вх.В, 291, 292 вх.А, 292 вх.Б, .292 вх.В, 292 вх.Г, ул.”Георги Цариградски” № 6, ул.”Княз Борис I” № 11А