Културен календар 2016

КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2016 ГОДИНА
/Взето с Решение №416, Протокол №21 от 17.12.2015 г./

КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2016 ГОДИНА