Телефонен указател

РАЙОН ТРАКИЯ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

гр. Пловдив, жк Тракия, бул. Освобождение №63

ДлъжностИме, фамилияЕтаж, стаяТелефонен №
РЪКОВОДСТВО
1КметГеорги ГатевII-216032 682 323
2Технически сътрудник-секретаркаII-216032 682 323
3Заместник-КметКрасимир ТерзиевII-215032 682 355
4Заместник-КметII-207032 682 666
5СекретарЛиляна ВласоваII-214032 682 322
6Факс032 680 316
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Отдел “Гражданска регистрация и административно обслужване“
7Началник отдел „ГРАО“Тони ГеловаI-109032 682 451
8Главен експерт „ГРАО“Тони ГеловаI-108032 682 414
9Главен експерт „ГРАО“Виолета Андреевафронт офис032 307 801
10Младши експерт „ГРАО“Мая ТяневаI-108032 682 636
11Старши специалист „ГРАО“Атанаска Гичевафронт офис032 307 802
12Главен специалист „ГРАО“Рени Караджовафронт офис032 307 800
Дирекция “Административно-правно и информационно обслужване и управление на собствеността“
13ДиректорЦвета ПоповаII-206032 682 434
14Главен юрисконсултТаня ИвановаII-202032 307 813
15Главен юрисконсултКателина ИлиеваII-211032 307 840
16Главен експерт „Информационно обслужване“инж. Светлана ГлавчеваIII-311032 682 292
17Главен експерт „Управление на човешките ресурси“Таня ГургутоваII-203032 682 477
18Главен специалист „Отрабнителна и мобилизационна подготовка“Тошко КисьовII-210032 307 819
СЧЕТОВОДСТВО – 682555
19Главен счетоводителМария Миневска II-204032 682 353
20Счетоводител ТРЗМария НешеваII-205032 307 814
21Старши счетоводителНаварт Минасян II-205032 307 815
22Младши счетоводител-касиерТатяна ЧиковаII-205032 307 815
23Младши счетоводителГергана ДимитроваII-205032 307 816
„Управление на собствеността и канцелария“ – 682422
24Главен инспектор „Търговия и услуги“Даниела Николовафронт офис032 307 804
25Главен експерт „Административно обслужване“Веселина Геровафронт офис032 307 818
26Главен експерт „Управление на собствеността“Маргарита Стояновафронт офис032 307 803
27Главен специалист „Общинска собственост“Мария Пиронковафронт офис032 307 805
28Технически сътрудникВилдан Халимовафронт офис032 307 807
29Технически сътрудникАся Илиевафронт офис032 307 807
30ШофьорII-222032 307 830
31Куриер фронт офис032 682 433
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Отдел “Образование, социална и европейска политика“
32Началник отделЛиляна ВласоваIII-306032 682 479
33Главен експерт „Социална политика“Мария Русафинафронт офис032 682 566
34Младши експерт „Европейска политика“II-201032 307 820
35Специалист „Европейска политика“Венета КрушеваIII – 301032 307 834
36Главен експерт „Жилищна политика“Марица Багдасарянфронт офис032 307 809
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО-СЧЕТОВОДСТВО
37Главен счетоводителМина НайденоваIII-309032 682 288
38Старши счетоводителГанка ДингиловаIII-307032 682 488
39Старши счетоводителСтанимира КузмановаIII-307032 682 488
40Старши счетоводителВелина УзуноваIII-307032 682 777
41Старши счетоводителМиглена Булванска III-307032 682 317
ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
42Главен счетоводителГергана МитроваIII-312032 307 838
43СчетоводствоЕлена ЛамбреваIII-312032 307 838
44СчетоводствоРадка ПанайотоваIII-312032 307 839
Отдел“Устройство на територията и техническа инфраструктура“
45ДиректорКуман ЗлатанскиIII-304032 307 823
46Главен архитектIII-302032 682 455
47Главен инженеринж. Красимир ЕневскиIII-314032 307 825
48Старши експерт „Пътна инфраструктура и благоустрояване“инж. Пламен ЛефтеровIII-319032 307 835
49Главен експерт „Инвестиционни проекти и контрол по строителството“инж. Росица КонсуловаIII-318032 307 836
50Главен експерт „Кадастър и регулация“инж. Евгения ДобреваIII-305032 307 824
51Главен специалист „Пътна инфраструктура и благоустрояване“инж. Русенка КрушеваIII-317032 682 399
52Главен експерт „Ел. инсталации и контрол по строителството“III-303032 307 822
53Главен експерт „ОВИ“III-314032 307 826
54Главен специалист „Контрол по строителството“Даниела МихайловаIII-315032 307 829
„Екология“ – 032 682 522
55Главен експерт „Екология“Винелина ВидоловаIII-316032 307 832
56Главен специалист „Екология“Христина ПоповаIII-316032 307 833
57Старши специалист „Екология“Мария ПетроваIII-316032 307 828
58Оперативен дежурен I-117032 682 727
59Финансов контролДаниела ПраматароваII-212032 307 821
60Секретар МКБППМНГалина ГълъбоваIII-308032 682 393
61Военен отделСилвия СарийскаI-106032 307 837
62МДТ – касафронт офис032 682 454
63Транспортни картиАделина Станчевафронт офис0876 954 111