Телефонен указател

РАЙОН ТРАКИЯ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

гр. Пловдив, жк Тракия, бул. Освобождение №63

ДлъжностИме, фамилияЕтаж, стаяТелефонен №
РЪКОВОДСТВО
1КметГеорги ГатевII-216032 682 323
2Технически сътрудник-секретаркаТеодора МариноваII-216032 682 323
3Заместник-КметКрасимир ТерзиевII-215032 682 355
4Заместник-КметИво ХристевII-207032 682 666
5СекретарЛиляна ВласоваII-214032 682 322
6Факс032 680 316
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Отдел “Гражданска регистрация и административно обслужване“
7Началник отдел „ГРАО“Тони ГеловаI-109032 682 451
8Главен експерт „ГРАО“Виолета Андреевафронт офис032 307 801
9Младши експерт „ГРАО“Мая ТяневаI-108032 682 636
10Старши специалист „ГРАО“Атанаска Гичевафронт офис032 307 802
11Главен специалист „ГРАО“Рени Караджовафронт офис032 307 800
Дирекция “Административно-правно и информационно обслужване и управление на собствеността“
12ДиректорЖивка ДошеваII-206032 682 434
13Главен юрисконсултНиколина НиколоваII-202032 307 813
14Главен юрисконсултКателина ИлиеваII-211032 307 840
15Главен експерт „Информационно обслужване“инж. Светлана ГлавчеваIII-311032 682 292
16Главен експерт „Управление на човешките ресурси“Таня ГургутоваII-203032 682 477
17Главен специалист „Отрабнителна и мобилизационна подготовка“Тошко КисьовII-210032 307 819
СЧЕТОВОДСТВО – 682555
18Главен счетоводителМария Миневска II-204032 682 353
19Счетоводител ТРЗМария НешеваII-205032 307 814
20Старши счетоводителМери Димитрова II-205032 307 815
21Младши счетоводител-касиерТатяна ЧиковаII-205032 307 815
22Младши счетоводителГергана ДимитроваII-205032 307 816
„Управление на собствеността и канцелария“ – 682422
23Главен инспектор „Търговия и услуги“Даниела Николовафронт офис032 307 804
24Главен експерт „Административно обслужване“Стефка Джамбазова-Папукчиевафронт офис032 307 818
25Главен експерт „Управление на собствеността“Маргарита Стояновафронт офис032 307 803
26Главен специалист „Общинска собственост“Мария Пиронковафронт офис032 307 805
27Специалист „Административно обслужване“Вилдан Халимовафронт офис032 307 807
28Технически сътрудникАся Илиевафронт офис032 307 807
29ШофьорII-222032 307 830
30Куриер фронт офис032 682 433
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Отдел “Образование, социална и европейска политика“
31Началник отделЛиляна ВласоваIII-306032 682 479
32Главен експерт „Социална политика“Мария Русафинафронт офис032 682 566
33Младши експерт „Европейска политика“Мария ТерзиеваII-201032 307 820
34Специалист „Европейска политика“Венета КрушеваIII – 301032 307 834
35Главен експерт „Жилищна политика“Марица Багдасарянфронт офис032 307 809
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО-СЧЕТОВОДСТВО
36Главен счетоводителМина НайденоваIII-309032 682 288
37Старши счетоводителГанка ДингиловаIII-307032 682 488
38Старши счетоводителСтанимира КузмановаIII-307032 682 488
39Старши счетоводителВелина УзуноваIII-307032 682 777
40Старши счетоводителМиглена Булванска III-307032 682 317
ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
41Главен счетоводителГергана МитроваIII-312032 307 838
42СчетоводствоЕлена ЛамбреваIII-312032 307 838
43СчетоводствоРадка ПанайотоваIII-312032 307 839
Отдел“Устройство на територията и техническа инфраструктура“
44ДиректорКуман ЗлатанскиIII-304032 307 823
45Главен архитектЛенко ГригоровIII-302032 682 455
46Главен инженеринж. Красимир ЕневскиIII-314032 307 825
47Старши експерт „Пътна инфраструктура и благоустрояване“инж. Пламен ЛефтеровIII-319032 307 835
48Главен експерт „Инвестиционни проекти и контрол по строителството“инж. Росица КонсуловаIII-318032 307 836
49Главен експерт „Кадастър и регулация“Мариана КожухароваIII-305032 307 824
50Главен специалист „Пътна инфраструктура и благоустрояване“инж. Русенка КрушеваIII-317032 682 399
51Главен експерт „Ел. инсталации“Емануил МурджевIII-303032 307 822
52Специалист „Ел. инсталации“Йордан ТерзиевIII-314032 307 826
53Главен специалист „Контрол по строителството“Даниела МихайловаIII-315032 307 829
„Екология“ – 032 682 522
54Главен експерт „Екология“Винелина ВидоловаIII-316032 307 832
55Главен специалист „Екология“Христина ПоповаIII-316032 307 833
56Старши специалист „Екология“Мария ПетроваIII-316032 307 828
57Оперативен дежурен I-117032 682 727
58Финансов контролДаниела ПраматароваII-212032 307 821
59Секретар МКБППМНГалина ГълъбоваIII-308032 682 393
60Военен отделСилвия СарийскаI-106032 307 837
61МДТ – касафронт офис032 682 454
62Транспортни картиАделина Станчевафронт офис0876 954 111