Досие № 6-2015-2ОП – “ Поддръжка и ремонт на уличната мрежа и други дейности, свързани с инфраструктурата на Район „Тракия“

23.12.2015

 1. Решение
 2. Обявление
 3. Условия за участие
 4. Техническа спецификация – обособена позиция 1
 5. Техническа спецификация – обособена позиция 2
 6. Техническа спецификация – обособена позиция 3
 7. Техническа спецификация – обособена позиция 4
 8. Техническа спецификация – обособена позиция 5
 9. Приложения
 10. Приложение 4.1
 11. Приложение 4.2
 12. Приложение 4.3
 13. Приложение 4.4
 14. Приложение 4.5
 15. Проект на договор за обособена позиция 1
 16. Проект на договор за обособена позиция 2
 17. Проект на договор за обособена позиция 3
 18. Проект на договор за обособена позиция 4
 19. Проект на договор за обособена позиция 5
 20. Протокол № 1 от работата на комисията
 21. Съобщение за отваряне на ценови оферти
 22. Протокол № 2/10.02.2016 г. от работата на комисията
 23. Протокол № 3/18.02.2016 г. от работата на комисията
 24. Решение № 6-Z16-143/22.02.2016 г. за избор на изпълнител
 25. Договор №13/01.03.2016 г. – Обособена позиция 3
 26. Договор №14/01.03.2016 г. – Обособена позиция 5
 27. Договор №15/08.03.2016 г. – Обособена позиция 2
 28. Договор №18/21.03.2016 г. – Обособена позиция 4
 29. Договор №19/24.03.2016 г. – Обособена позиция 1
 30. Информация за освободени гаранции за участие в поръчката
 31. Справка плащания месец май 2016 г.
 32. Справка плащания месец юни 2016 г.
 33. Справка плащания месец юли 2016 г.
 34. Информация за изпълнението на Обособена позиция 3 – 31.01.2017 г.; 16:40 ч.
 35. Информация за изпълнението на Обособена позиция 1 – 14.09.2017 г.; 15:45 ч.
 36. Информация за изпълнението на Обособена позиция 5 – 14.09.2017 г.; 15:47 ч.
 37. Информация за изпълнението на Обособена позиция 2 – 13.12.2017 г., 14:09 ч.
 38. Информация за изпълнението на Обособена позиция 4 – 22.12.2017 г., 10:12 ч.