Детски кухни

ДЕТСКИ ЯСЛИ „СЛЪНЧЕВ РАЙ“
ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ТРАКИЯ“

ОТНОСНО: Информация за общински детски кухни на Община Пловдив

Име на
ДК
АдресРаботно
време
Капацит
ет
Възраст
ово
огранич
ение на
основан
ие
Наредба
№26
изм. и
доп. ДВ.
бр.53 от
8 Юли
2022 Гл.
3 Разд.1
чл. 34/1/
ТаксаАлгоритъм на услугатаДиректор/контакти
„Слънчев рай“жк„Тракия“
ул. „Светослав Тертер“ №5
6.30ч.-15.00ч.
раздаване на храна- 11.00ч.-12.00ч.
15010мес.- 3год.според работните дни на месеца
/цена на 1 купон- 1лв./
Записване и издаване на абонаментен талон на основание чл. 38 от Наредба №26 изм. и доп. ДВ. бр.53 от 8 Юли 2022 за детска кухня се извършва в детска ясла „Слънчев рай“ р-н Тракия ул. „Светослав Тертер“ №5 от Директор или упълномощено от него лице. Регистрацията на желаещи за получаване на храна от детска кухня се извършва чрез подаване на писмено заявление, придружено от следните документи:
1. Бележка от общопрактикуващия лекар или от друг лекар-специалист с указания за хранителния режим;
2. Копие от удостоверението за раждане на детето.
При удовлетворяване на заявлението се издава абонаментна карта, срещу която се закупуват купони по изготвен месечен график, изнесен на информационните табла на детските кухни и на страницата на ДЯ „Слънчев рай“ в сайта dz-priem.plovdiv.bg Продажбата на купони се извършва в детската кухня, от която родителите да вземате храната.
Цветанка Станева
0889/ 474844
„Бонбон“жк„Тракия“
бл. 51-А-ет.1
6.30ч.-15.00ч.
раздаване на храна- 11.00ч.-12.00ч.
20010мес.- 3год.според работните дни на месеца
/цена на 1 купон- 1лв./
Записване и издаване на абонаментен талон на основание чл. 38 от Наредба №26 изм. и доп. ДВ. бр.53 от 8 Юли 2022 за детска кухня се извършва в детска ясла „Слънчев рай“ р-н Тракия ул. „Светослав Тертер“ №5 от Директор или упълномощено от него лице. Регистрацията на желаещи за получаване на храна от детска кухня се извършва чрез подаване на писмено заявление, придружено от следните документи:
1.Бележка от общопрактикуващия лекар или от друг лекар-специалист с указания за хранителния режим;
2. Копие от удостоверението за раждане на детето.
При удовлетворяване на заявлението се издава абонаментна карта, срещу която се закупуват купони по изготвен месечен график, изнесен на информационните табла на детските кухни и на страницата на ДЯ „Слънчев рай“ в сайта dz-priem.plovdiv.bg Продажбата на купони се извършва в детската кухня, от която родителите да вземате храната.
Цветанка Станева
0889/ 474844
Пункт за раздаване на храна към ДК „Бонбон“жк„Тракия“
ул. „Маестро Георги Атанасов“№13
раздаване на храна- 11.00ч.-12.00ч.10010мес.- 3год.според работните дни на месеца
/цена на 1 купон- 1лв./
Записване и издаване на абонаментен талон на основание чл. 38 от Наредба №26 изм. и доп. ДВ. бр.53 от 8 Юли 2022 за детска кухня се извършва в детска ясла „Слънчев рай“ р-н Тракия ул. „Светослав Тертер“ №5 от Директор или упълномощено от него лице. Регистрацията на желаещи за получаване на храна от детска кухня се извършва чрез подаване на писмено заявление, придружено от следните документи:
1.Бележка от общопрактикуващия лекар или от друг лекар-специалист с указания за хранителния режим;
2. Копие от удостоверението за раждане на детето.
При удовлетворяване на заявлението се издава абонаментна карта, срещу която се закупуват купони по изготвен месечен график, изнесен на информационните табла на детските кухни и на страницата на ДЯ „Слънчев рай“ в сайта dz-priem.plovdiv.bg Продажбата на купони се извършва в детската кухня, от която родителите да вземате храната.
Цветанка Станева
0889/ 474844