Население

Таблица на населението на Район “Тракия” по настоящ адрес, възраст и пол

 

Общо Мъже Жени Под 7 год. От 7 до 13 год. От 14 до 17 год. От 18 до 59 год. Жени От 18 до 62 год. Мъже Над
60 год. Жени
Над
63 год. Мъже
59577 29088 30489 4195 3443 1690 19026 20379 6894 3950

Изтегли таблицата

Данните от статистиката сочат за тенденция за нарастващ положителен демографски прираст на населението в район „Тракия“ презпоследните години като раждаемостта се приближава регистрираната в периода до 1989 г. Растящият брой на починалите се обяснява с факта, че след възникването на района като самостоятелна административна единица, той е бил населен предимно с млади и на средна възраст семейства.

Справка
за брой съставени актове за разждане и смърт
Район „Тракия“ 1984 г. – 2015 г.

 

Година Брой родени Брой починали
1984 597 180
1985 614 178
1986 641 200
1987 667 259
1988 723 270
1989 778 286
1990 814 312
1991 540 289
1992 580 326
1993 553 298
1994 565 383
1995 534 351
1996 452 417
1997 423 424
1998 527 425
1999 519 383
2000 538 416
2001 467 391
2002 480 369
2003 504 351
2004 501 395
2005 481 423
2006 556 439
2007 621 462
2008 617 416
2009 690 367
2010 591 411
2011 603 420
2012 569 434
2013 582 459
2014 580 478
2015 576 478

Изтегли справката

Веднага прави впечатление, че в години на криза се отбелязва срив на раждаемостта и после много трудно възстановяване. Докато през 2009 г. се приближавахме по раждаемост до близките до 1987-88 г. с тенденции да гоним 1989-90 г., през 2010 имаме срив от близо 100 бебета по-малко и тенденция за намаляване през последните месеци, което е индикатор, че през следващата година ще сме в посока по-скоро към кризисната за раждаемостта 1996-97 г., когато новородените са били под 500 годишно.

През 2010 имаме и ръст на починалите в сравнение с предходната година, което също е показател за сриващия се жизнен стандарт.