Досие № 6-2015-5 – Направа на нови и ремонт на съществуващи тротоари с бетонова настилка от сулфатоустойчив бетон или тротоарни плочи, както и направата на нови и ремонт на паркинги с пътни ивици и направата основата на детски, спортни и др.площадки изпълнени от бетон на територията на район „Тракия” – Уникален № в РОП 9042633

09.06.2015

 1. Публична покана
 2. Техническа спесификация
 3. Проект на договор
 4. Образци на документи
 5. Протокол от работа на Комисията
 6. Договор от 15.07.2015 г.
 7. Справка за извършени плащания за 08.2015 г.
 8. Справка за извършени плащания за 09.2015 г.
 9. Справка за извършени плащания за 11.2015 г.
 10. Информация за приключило изпълнение на договора
 11. Информация за освободена гаранция