Програма за управление

Район Тракия е уникален по своята структура квартал. Високото застрояване и необходимата зелена площ, големите пътни артерии и комуникативни булеварди, съчетани с възможността за облагородяване на места за отдих, правят район Тракия най-доброто място за живот в град Пловдив.

Въпреки добрите основни характеристики налице са и проблеми, свързани с недостатъчния брой места в детските градини, неналичието на паркоместа, съобразени с увеличаването на местодомуващите автомобили, недобра поддръжка на зелените площи, липсата на алеи за преминаване в свободните междублокови пространства и др.

 

Основни цели и приоритети за развитието на район Тракия в сферата на „Устройствено планиране, архитектура и благоустройство, мрежи и съоръжения”:

Да се повиши качеството на живот на гражданите, жители на района, като се подобри инфраструктурата и се предостави възможност за пълноценен работен ден и спокойна почивка.

 

Дейности, свързани с благоустройството, предвидени за периода 2012 – 2015:

Включените в рамките на квартала парк Лаута, паркът до училище „Св. Седмочисленици”, паркът Кан Крум и паркът до училище „Черноризец Храбър”, са от особено значение за развитието не само на зелената система, но и за предоставянето на жителите на Тракия възможност за пълноценен отдих и практикуването на спорт от различно естество

 

ПАРК ЛАУТА

Дендрологичното заснемане на парк Лаута позволява започване изготвянето на проект за цялостно реконструиране на местността и изграждането на цялостна система, съвместно с наличната спортна база на стадион Локомотив, съседните площи в баланса на Министерството на отбраната.

 

Като първоначални действия в парка се предвиждат: