Програма за управление

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЙОН „ТРАКИЯ” – ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2019-2023 ГОДИНА

Програмата за управление на Район „Тракия” – Община Пловдив за периода 2019 – 2023 година е продължение на Програмата за управление през изминалите два мандата на кмета Костадин Димитров в периода 2011 – 2019 г.

Основните принципи на управление и през настоящия мандат ще продължат да бъдат:

Основна цел е надграждане на постигнатото през изминалите два мандата и продължаване на дългосрочното развитие на района в съответствие с плановете и програмите за развитие, приети от Общинския съвет – Пловдив, за постигане на висок жизнен стандарт на населението, изграждане на съвременна инфраструктура и привлекателна жизнена среда.

Основните приоритети са:

Дейности, предвидени за периода 2019-2023 година: