Библиотеки

БИБЛИОТЕКА

Библиотека ж.к. Тракия

Адрес: гр. Пловдив, ж.к. ”Тракия” бл. 140

Телефон: 032 68 28 31

E-mail: lib_savremennik@mail.bg

Работно време на библиотеката с читатели:
всеки ден от 9.30 до 12.30 и от 14.00 до 18.00
понеделник от 10.30 до 12.30 и от 14.00 до 19.00

Почивен ден: събота и неделя

Библиотекар:
Любка Костадинова
Татяна Николова