Детски ясли

Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градинина територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВhttp://dz-priem.plovdiv.bg/

Ред и условия за предоставяне на средствата от държавния бюджет за компенсиране на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини

НаименованиеАдресТелефонИнтернет страница
ДЯ „Слънчев рай“ул. „Св. Тертер“ № 5032 / 682 542 
ДЯ „Приказка“ул. „Маестро Г. Атанасов“ № 26032 / 307 190