Детски ясли

Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градинина територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВhttp://dz-priem.plovdiv.bg/

 

Наименование Адрес Телефон Интернет страница
ДЯ „Слънчев рай“ ул. „Св. Тертер“ № 5 032 / 682 542
ДЯ „Приказка“ ул. „Маестро Г. Атанасов“ № 26 032 / 307 190