Досие № 6-2016-1 – „Доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания в изпълнение на проект „По-добър живот в Район „Тракия” – Уникален № в РОП 9052239 – ОТТЕГЛЕНА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

07.04.2016

  1. Публична покана
  2. Указание за участие
  3. Техническа спецификация
  4. Образци на документи
  5. Разяснение