Днес 22.01.2021 година администрацията на район Тракия ще работи до 16:00 часа

Ще се извършват дезинфекционни мероприятия в административната сграда на Район „Тракия“-Община Пловдив /адрес: град Пловдив, бул. „Освобождение“ № 63/ като обект с обществено предназначение

в изпълнение на заповед № РД-01-609 от 21.10.2020г. на Министъра на здравеопазването и инструкции на директора на РЗИ Пловдив във връзка с обявената епидемична обстановка в страната по повод разпространението на COVID-19

В ПАРК „ЛАУТА“ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 – ПРАВИЛА И УКАЗАНИЯ

НОВИНИ

Проекти