Етажна собственост


БЛАНКИ И ДОКУМЕНТИ ПО ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

  1. Уведомление по чл. 46б ЗУЕС
  2. Книга на собствениците
  3. Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост
  4. Наръчник на собственици и обитатели, живеещи в сгради в режим на етажна собственост
  5. Указания за управителите на сгради в режим на етажна собственост, необходими за попълването на заявления за вписване на сградите в публичния регистър на гр. Пловдив
  6. Примерен протокол от проведено общо събрание на ЕС

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА МРРБ ЗА САНИРАНЕ


Регистър на сдруженията


За информация:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ул. Св. Св. Кирил и Методий 17-19, 1202 София

Тел: 02 / 9405 415; 02 / 9405 417

Електронна поща: eeproject@mrrb.government.bg

www.mrrb.government.bg