С „Млади фермери“ район „Тракия“ се включва в ЕСНО 2015

20.11.2015

С „Млади фермери“ район „Тракия“ се включва в ЕСНО 2015

С предложение за действие под наслов „Млади фермери“ район „Тракия“ се включва в  Европейската седмица за намаляване на отпадъците /ЕСНО/ 2015, която ще се състои в периода 21-29 ноември на тема „Дематериализация – да правим повече с по-малко“.

Проектът на „Тракия“ предвижда изграждане на ферма в двора на СОУ „Св. Софроний Врачански“ за производство на биотор  от отпадни продукти от растителен произход и утайка, генерирана от дейността на намиращата се на територията на района пречиствателна станция.

Целта е от най-ранна възраст децата да бъдат възпитавани с грижа към природата и да са съпричастни с идеята за намаляване на отпадъците, като бъдат пряко ангажирани с грижата за червени калифорнийски червеи, участват в изграждането на леглата за тях, храненето и създаване на подходящи условия за развитието им.

При получаване на готовия биотор след 10-12 месеца той ще бъде използван за наторяване на зелените площи в училищния двор.