Костадин Димитров призова тракийци да изхвърлят отпадъци само на регламентираните места

26.08.2020

Костадин Димитров призова тракийци да изхвърлят отпадъци само на регламентираните места

Във връзка със зачестилото нерегламентирано струпване на отпадъци от ремонтна дейност зад контейнерите за битови отпадъци на територията на „Тракия“ кметът на района Костадин Димитров призова гражданите да използват регламентираните за това места.

„Всекидневно полагаме усилия с ОП „Чистота” за почистването на района. Но добрият вид и чистота на мястото, на което живеем, изисква съвместни усилия. За това призовавам тракийци да използват изброените по-долу възможности за депониране на различните видове отпадъци”, заяви кметът на „Тракия” Костадин Димитров.

Регламентираните места за депониране на отпадъци са:

1. Площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата
Местонахождение:обл.Пловдив, общ.Пловдив, гр.Пловдив, район „Тракия”, ул. „Цар Симеон“, срещу зелена площ зад паметник „Кан Крум“

Оператор на площадката: КМД ЕООД по договор, сключен между Община Пловдив и КМД ЕООД. Работно време: Петък от 16:00 до 19:00, Тел. за контакти: 032/ 660 600

Списък на отпадъците от домакинствата, които могат да се предават на площадката:

Код Наименование Примерни отпадъци
1 2 3
1 15 01 01 Хартиени и картонениопаковки Кашони, кутии от обувки, бонбони и др., хартиени торбички
2 15 01 02 Пластмасовиопаковки Пластмасови бутилки
3 15 01 07 Стъклениопаковки Стъклени бутилки, буркани и др.
4 20 01 01 Хартия и картон Вестници, офис хартия и др.
5 20 01 19* Пестициди Градински химикали, пестициди, хербициди, препарати за поддържане на тревни площи, овощни и зеленчукови растения
6 20 01 21* Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак Флуоресцентни лампи, живачни термометри
7 20 01 27* Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества Политура, грунд /за метали, за дърво/, боя, смоли, лепила, аерозолни бои, разтворители и др.
8 20 01 28 Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в
20 01 27
Политура, грунд /за метали, за дърво/, боя, смоли, лепила, аерозолни бои, разтворители и др.
9 20 01 29* Перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества Дезинфектанти, съдържащи киселини, алкохоли, алдехиди, пероксиди и др.; препарати за почистване на стъкла, фурни, белина, отстраняващи петна универсални почистващи препарати за подове, бани, кухни, детергенти
10 20 01 30 Перилни и почистващи препарати, различни от упоменатите в
20 01 29
Дезинфектанти, съдържащи киселини, алкохоли, алдехиди, пероксиди и др.; препарати за почистване на стъкла, фурни, белина, отстраняващи петна универсални почистващи препарати за подове, бани, кухни, детергенти
11 20 01 31  Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти Лекарствени препарати
12 20 01 32* Лекарствени продукти, различни от упоменатите в
20 01 31
Лекарствени препарати
13 20 01 39  Пластмаси Столчета, легени, кофи и др.
14 20 03 07  Обемниотпадъци Дюшеци, мебели /шкафове, гардероби, легла, дивани, фотьойли, матраци и др.

2. Площадка за безвъзмездно предаване на строителни отпадъци от домакинствата (до 1 м3) Местонахождение:обл.Пловдив, общ.Пловдив, гр.Пловдив, район Южен, ул. „Даме Груев“ №64А, пред административна сграда на ОП“Чистота“.

3. За обемни отпадъци (дюшеци, мебели/шкафове, гардероби и др.) при предварителна заявка на тел. за контакти: 032/ 660 600, КМД ЕООД с уговорен ден и час на адрес ще Ви посети микробус на фирмата и безвъзмездно ще отстрани ненужните за Вас предмети.

4. За излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (перални, печки, компютри и др.) може да се свържете на тел.:080014100. Служители на фирмата ще Ви посетят на посетят на адрес.