Костадин Димитров настоява за присъединяване на терени към парк „Лаута”

24.08.2020

Присъединяване на терени към парк лаута

Присъединяване на терени към парк лаутаПредложение за разширение на парк „Лаута” с 32 декара в източна посока внася кметът на „Тракия” Костадин Димитров до изпълнителите на изменението на Общия устройствен план на Пловдив.

„Фактически тези терени са гора. Още от проектирането на „Тракия” преди десетилетия два терена в квартал 34 са отделени от „Лаута”, тъй като между тях преминава улица. За успокоение на гражданите предлагам те да бъдат приобщени към парка, а улицата – превърната в алея”, подчерта кметът на „Тракия” Костадин Димитров. С това действие ще се гарантира запазването на съществуващата дървесна растителност, заключена между блокове с номера 23, 33А, 20, 32, 33 и 34.

В предложението е заложено част от улиците „Георги Данчов” и „Теофан Райнов”, които от дълги години са пешеходни, да останат като алея в парка.

С настоящото искане районната администрация декларира ангажираността си към запазване и разширение на зелените територии на град Пловдив.

„Опазването и обогатяването на зелената система на „Тракия” e от приоритетно значение за нас. Последователни сме и в политиката си да разширяваме зелените площи в района”, заяви кметът на „Тракия” Костадин Димитров. В тази връзка той добави, че през последните години зеленината към „Лаута” бе увеличена с 80 декара, в които бяха засадени над 2500 нови дръвчета и бе изградена поливна система.

Десетилетия наред един от най-старите пловдивски паркове е бил пренебрегван, но през последните осем години в него се направиха много неща, свързани със социализирането му и превръщането му в любимо място за отдих и спорт на пловдивчани. Това припомни кметът на „Тракия” Костадин Димитров, за който облагородяването на парка е приоритет в работата още от първия му управленски мандат.

Поетапно през годините тази зона от опасна се превърна в предпочитана от гражданите. Основната алея бе реконструирана и осветена, монтирани бяха пейки и кътове за отдих, фитнеси, спортни и детски площадки, различни атракции.