ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ТРАКИЯ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване и управление на собствеността“ при район „Тракия“

31.03.2021