Община Пловдив – район „Тракия“обявява публичен търг с явно наддаване за определяне на ползвател на място – публична общинска собственост, за разполагане на стационарен преместваем обект – банкомат

04.09.2023