ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ТРАКИЯ“ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – Терен с площ 3 078 кв.м., част от ПИ с идентификатор 56784.539.80 – публична общинска собственост, по плана на ЖР „Тракия“, ЮИПЗ – гр. Пловдив, за извършване на дейност – временен открит паркинг

20.05.2024