Спортни обекти

Фитнес площадки

Футболно игрище

Зала „Джудо“

Площадка за бойни изкуства