Временно се променя организацията за движение

13.02.2024

Временно се променя организацията за движение

Във връзка с разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа по ул. „Вълко Чалъков“ и ул. „Антон Мумджиев“ от 15.02.2024 г. се променя организацията за движение на пътните превозни средства по тези улици :

І. Северното платно на бул. „Освобождение“, в частта между ул. „Н. Шилева“ и ул. „Вълко Чалъков“, се затваря цялостно. Движението ще се осигурява чрез обход и само по южното платно в тази част на улицата.

ІІ. Ул. „Антон Мумджиев“ – затваря се източното платно.

ІІІ. Ул. „Вълко Чалъков“- улицата се затваря поетапно на отделни участъци.

Продължителността на временната организация на движение ще бъде около два месеца.

Молим, всички граждани да спазват поставените пътни знаци на временната организация на движение.

Благодарим Ви, за проявеното търпение при създалото се неудобство.

АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РАЙОН ТРАКИЯ