В „Тракия” изградиха достъпна среда за хора в неравностойно положение

20.09.2021

В „Тракия” изградиха достъпна среща за хора в неравностойно положение

В три от жилищните входове на район „Тракия“ бяха поставени електрически подемни платформи, осигуряващи достъпната жилищна среда за хората с увреждания – вход „А“ на блок 148, вход „Б“ на блок 216А и вход „Г“ на блок 265. Това стана по компонент K1 на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност към Министерството на труда и социалната политика.

Кметът на „Тракия” Костадин Димитров благодари на експертите от районната администрация, които оказаха пълно съдействие на заинтересованите лица при набавянето, изготвянето и съгласуването на необходимата документация.

Надеждата е чрез инсталираните подемни съоръжения да се подобри значително социалната среда на хората в неравностойно положение от трите входа. За някои от тях новата придобивка е сбъдната мечта, а за други нова надежда.

По този компонент предложенията се подаваха от сдруженията на собствениците в етажната собственост в многофамилни жилищни сгради (блокове), в които има хора с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни колички.

Основното застрояване в района е с панелни блокове и в голяма част от тях не е осигурена достъпна среда до асансьорите, разположени на първи жилищен етаж. Преодоляването на разликата в нивата между входната и стълбищната площадка пред асансьора е затруднение и сериозно предизвикателство за хората с увреждания, както и на техните близки.

Една от основните ни цели е осигуряването на достъпна среда за хората с намалена подвижност, в това число и хората с увреждания, като по този начин ще се подобри значително качеството им на живот, недопускане на дискриминация по признак „увреждане”, гарантиране на тяхното пълноценно и активно участие във всички области на обществения живот и насърчаване зачитането на техните права.

Стойността на платформите е непосилна за общия бюджет на входовете и за това трябва да се използват предоставените възможности. Етажната собственост, на нуждаещите се от достъпна жилищна среда входове, трябва да се мобилизира и възползва от бъдещите програми.

Районната администрация следи за стартирали проекти и програми, събира информация за нуждаещи се потенциални участници и е готова отново да съдейства за постигането на желания резултат.