Стартира първи транш по изпълнение на програма „Предоставяне на хранителни пакети”

20.01.2016

Стартира първи транш по изпълнение на програма „Предоставяне на хранителни пакети”

Стартира първи транш по изпълнение на програма „Предоставяне на хранителни пакети”

Уважаеми граждани на район „Тракия” Община Пловдив,

Стартира първи транш по изпълнение на програма „Предоставяне на хранителни пакети” от „ Фонд за европейско  подпомагане на най-нуждаещите се лица” в район „Тракия” – Община Пловдив.

Програмата се изпълнява от Български Червен кръст (БЧК) и ще продължи до 29.01.2016 г., като в  район „Тракия” временният пункт за раздаване на хранителни продукти се намира в блок 46 – „Клуба на пенсионера” и ще работи от понеделник до петък от 9.00 до 13.00 часа.

Правоимащи са:

  1. Лица и семейства за подпомагане по реда на Наредба РД-07-5 от 2008г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление през отоплителен  период 2014/2015г.
  2. Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на ЗСП.

Хранителните продукти, които ще получи всяко лице, отговарящо на горните условия са :

В район „Тракия” хранителни продукти ще получат 587 лица, раздадени от доброволци на БЧК.

Освен подпомагане с хранителни продукти, за гражданите са подготвени и информационни брошури – „Как да се храним здравословно”, „Най-често извършвани измами с възрастни хора” и „Как да действаме при бедствия”, финансирани от  „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица” – 2014/2020г.

За вторият транш на хранителните продукти, гражданите на района ще бъдат своевременно уведомени за периода на получаване.