Кметът на „Тракия„ представи проекта „По-добър живот в район „Тракия“

29.01.2016

Кметът на „Тракия„ представи проекта „По-добър живот в район "Тракия“

 Кметът на „Тракия„ представи проекта „По-добър живот в район "Тракия“

Кметът на район „Тракия“ г-н Костадин Димитров представи новия социален проект в района. В края на 2015г. г-н Димитров подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресулси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Процедура „Независим живот“.

Настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ цели подобряване качеството на живот и на достъпа до социални и здравни услуги за хора с увреждания и за хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. От друга страна операцията има за цел да предостави възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания, както и на трайно безработните лица.

Проектът е на стойност 444 379,14 лв., която сума от близо половин милион лева, ще се използва за обгрижването на повече от 70 лица от една страна и от друга за осигуряване на работа за над 30 човека. В бюджета на проекта са заложени стойности и за закупуване на специализиран транспорт за хора с увреждания, с което ще се осигури независим живот на потребителите в социалния живот на общността.

Интегрираните услуги, които ще се предоставят, ще бъдат комплексни – и социални и здравни, според потребностите на възползвалите се от проекта. Предвидени са ежедневни грижи, свързани с личната хигиена, храненето, осигуряването и приготвянето на храна, битовите нужди в дома, различни социални услуги като посещения на паркове, клубове на пенсионера, детски площадки, лечебни заведения, както и медико-социални услуги като рехабилитация и психологическа подкрепа, предоставена от специалисти.

Пред заинтересованата аудитория, събрала се на откриващата пресконференция, в сградата на кметството в район „Тракия“, кметът г-н Костадин Димитров заяви, че проектът ще има силен социален ефект и с неговото изпълнение ще се търси подобряване живота на хората с увреждания и на хората над 65 г. възраст в район „Тракия“.