Репатрират камиони в „Тракия“

04.07.2018

Репатрират камиони в "Тракия"

Два товарни автомобила бяха репатрирани днес в „Тракия“ във връзка с изпълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Пловдив. Това информираха от районната администрация и уточниха, че става въпрос за излезли от употреба моторни превозни средства.

Съгласно нормативните изисквания, на собствениците са съставени предписания за преместване още през 2016 г. Те обаче не са предприели съответните действия по премахването на  „Фолксваген“ , намиращ се до  ДГ „Слънце“ и  „Мерцедес“ 809, намиращ се между бл. 1 и бл. 2.

Кметът на район „Тракия“ Костадин Димитров напомни, че собствениците на излезли от употреба моторни превозни средста са длъжни да ги предават на площадки за събиране и временно съхраняване или центрове за разкомплектоване. Те могат да се съхраняват от притежателите им на имоти тяхна собственост до предаването им.

През изминалата 2017 година в район „Тракия“ са поставени общо 158 предписания, 38 излезли от употреба автомобила са репатрирани. През настоящата 2018 година има тенденция към значително намаляване броят на излезлите от употреба МПС-та, като поставените предписания към днешна дата са 23 броя, принудително премахнатите автомобили са 10, отчитат от районната администрация.

Репатрират камиони в "Тракия"