Разгласяване по реда на чл. 550, ал. 2 от ГПК на извлечение от молба на Радиана Стоилова Костова за обявяване смъртта на лицето Иванка Георгиева Петкова, родена на 07.02.1946 г.

06.08.2020

Разгласяването се извършва във връзка с писмо от Районен съд – Пловдив с вх. № 6-1000-720 от 03.08.2020 г. съгласно Определение на съда от 21.07.2020 г. по гр. д. № 3661/2020 г. по описа на Районен съд – Пловдив, VІ гр. състав. Съдебното заседание е насрочено за разглеждане на 19.10.2020 г. от 13,30 ч.

Молба

 


Публикувано на 06.08.2020 г., 16:43 ч.