Премахват гаражи на длъжници в район „Тракия“

27.05.2016

Кампания по вдигане на незаконни гаражни клетки и такива на неизрядни платци се провежда в „Тракия“.

На територията на района има 1200 гаражни клетки. Част от тях са с изтекли и неподновени разрешителни и ползвателите им не плащат месечна такса, информират от кметството.

Изразходените средства по премахване на гаражни клетки ще се събират от неизрядните наематели по съдебен ред.

 Премахват гаражи на длъжници в район „Тракия“  Премахват гаражи на длъжници в район „Тракия“  Премахват гаражи на длъжници в район „Тракия“  Премахват гаражи на длъжници в район „Тракия“  Премахват гаражи на длъжници в район „Тракия“  Премахват гаражи на длъжници в район „Тракия“  Премахват гаражи на длъжници в район „Тракия“  Премахват гаражи на длъжници в район „Тракия“