Нова придобивка в район „Тракия“ с евросредства

31.05.2016

Нова придобивка в район „Тракия“ с евросредства

Потребителите по Проект „По-добър живот в район „Тракия“ от днес ще имат възможността да ползват специализиран транспорт за хората с увреждания, който ще им осигури достъп до обществени места като болнични, лечебни, социални заведения и др.

Новата придобивка в район „Тракия“ е закупена с евросредства благодарение на безвъзмездната финансова помощ, предоставена по договор, сключен между кметът на Район „Тракия“, Община Пловдив г-н Костадин Димитров и Министерство на труда и социалната политика, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура „Независим живот”.

„Осигуряването на специализиран транспорт е от изключително и жизненоважно значение за хората с увреждания, то ще осигури качествен и независим живот за потребителите, ще им даде възможност да участват в дейности извън техните домове, ще насърчава потенциала им, за да бъдат приети от обществото като пълноценни личности.“, заяви кметът на район „Тракия“ Костадин Димитров.

Нова придобивка в район „Тракия“ с евросредства