ЗАПОВЕД № 6-Z24-213/12.04.2024 Г. ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ГАСЕНЕ НА ПОЖАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ТРАКИЯ“

16.04.2024