ЗАПОВЕД № 6-Z22-741 от 06.12.2022 г. НА КМЕТА НА РАЙОН „ТРАКИЯ“ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОЛЗВАТЕЛ НА МЕСТА ЗА МЕСТОДОМУВАНЕ НА ЛЕКО МПС БЕЗ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ НА БЛОК 80

06.12.2022