Заповед № 6-Z22-158 от 04.04.2022 г. на кмета на район „Тракия“ за определяне на зона, включваща блок 4 за места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект

05.04.2022