Заповед № 6-Z22-113 от 10.03.2022 г. на кмета на район „Тракия“ за определяне на зона, включваща блок 203, за места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект

11.03.2022