Заповед № 6-Z21-550 от 20.10.2021г. на кмета на район „Тракия“ за определяне на зона, включваща блок 71, за места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект

20.10.2021