Заповед № 6-Z21-206 от 12.05.2021г. на кмета на район „Тракия“ за определяне на зона, включваща блокове 245, 246, 247, 248 за места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект

13.05.2021