Заповед № 6-Z21- 199 от 12.05.2021г. на кмета на район „Тракия“ за определяне на зона, включваща блокове 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, за места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект

13.05.2021