Заповед № 6-Z19-294/10.06.2019 г. на основание чл. 46, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 99б, ал. 1 от ЗГР

10.06.2019

Заповед № 6-Z19-294/10.06.2019 г. на основание чл. 46, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 99б, ал. 1 от ЗГР