Заповед № 6-Z18-760/17.07.2018 г. относно осигуряване пожарна безопасност, предовратяване и създаване на организация за гасене на пожари на територията на район „Тракия“

18.07.2018

Заповед № 6-Z18-760/17.07.2018 г. относно осигуряване пожарна безопасност, предовратяване и създаване на организация за гасене на пожари на територията на район „Тракия“