Заповед № 20ОА-757 от 22.04.2020 г. на Кмета на Община Пловдив

16.06.2020

Заповед № 20ОА-757 от 22.04.2020 г. на Кмета на Община Пловдив