Заповед № 20ОА-1021 от 05.06.2020 г. на Кмета на Община Пловдив

16.06.2020

Заповед № 20ОА-1021 от 05.06.2020 г. на Кмета на Община Пловдив