Заповед №19ОА-239/07.02.2019 г. за заличаване на адресна регистрация на Белназка Гегова

19.02.2019

Заповед №19ОА-239/07.02.2019 г. за заличаване на адресна регистрация на Белназка Гегова