СЪОБЩЕНИЕ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ до ЮЛИЯНА АТАНАСОВА ЯНКОВА, СВЕТЛОЗАР АТАНАСОВ ЯНКОВ

04.10.2021