СЪОБЩЕНИЕ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ до ТЕОДОРА АНГЕЛОВА СЕМЕРДЖИЕВА собственик на имот с идентификатор № 56784.540.29 по КК на гр.Пловдив, находящ се в ЖР „Тракия“, гр.Пловдив

22.07.2020

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ до ТЕОДОРА АНГЕЛОВА СЕМЕРДЖИЕВА собственик на имот с идентификатор № 56784.540.29 по КК на гр.Пловдив, находящ се в ЖР „Тракия“, гр.Пловдив