СЪОБЩЕНИЕ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ до собственика на имот c ИД № 56784.540.1365 по КК на гр.Пловдив, находящ се в ЖР „Тракия“, гр.Пловдив

20.06.2019

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ до собственика на имот c ИД № 56784.540.1365 по КК на гр.Пловдив, находящ се в ЖР „Тракия“, гр.Пловдив