СЪОБЩЕНИЕ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ до ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ДЕЛЧЕВА

04.10.2021