СЪОБЩЕНИЕ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ до „ДС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с управител Данаил Стефанов Христов собственик на имот с идентификатор № 56784.540.1122 по КК на гр.Пловдив, находящ се в ЖР „Тракия“, гр.Пловдив

22.07.2020

 СЪОБЩЕНИЕ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ до „ДС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с управител Данаил Стефанов Христов собственик на имот с идентификатор № 56784.540.1122 по КК на гр.Пловдив, находящ се в ЖР „Тракия“, гр.Пловдив