СЪОБЩЕНИЕ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ до „Д 2 2006“ ЕООД, упр. Димитър Георгиев, собственик на имот с ИД № 56784.540.77 по КК на гр.Пловдив, находящ се в ЖР „Тракия“, гр.Пловдив

22.03.2019

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ до „Д 2 2006“ ЕООД, упр. Димитър Георгиев, собственик на имот с ИД № 56784.540.77 по КК на гр.Пловдив, находящ се в ЖР „Тракия“, гр.Пловдив