СЪОБЩЕНИЕ във връзка с чл.128, ал.З от ЗУТ до ДОБРИ ДОБРЕВ, ДОБРИН ДОБРЕВ, ГЕОРГИ КАРАКОЛЕВ, ПЕНКА МИХОВА, КРЪСТЮ ВРАЧЕВ и МАРИЯ МАКАВЕЕВА, собственици на имот с ИД № 56784.540.72 по КК на гр.Пловдив, находящ се в ЖР „Тракия“, гр.Пловдив

28.11.2018

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с чл.128, ал.З от ЗУТ до ДОБРИ ДОБРЕВ, ДОБРИН ДОБРЕВ, ГЕОРГИ КАРАКОЛЕВ, ПЕНКА МИХОВА, КРЪСТЮ ВРАЧЕВ и МАРИЯ МАКАВЕЕВА, собственици на имот с ИД № 56784.540.72 по КК на гр.Пловдив, находящ се в ЖР „Тракия“, гр.Пловдив