Съобщение относно Заповед ЗЖ-813/01.11.2023 на Изпълнителния директор на БАБХ за влошена епизоотична обстановка по отношение на болестта високопатогенна инфлуенца по птиците в Европа и мерки за контрол

23.11.2023