СЪОБЩЕНИЕ ДО „РИБАРНИКА ПЛОВДИВ“ ООД, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.129, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА СЪОБЩАВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА ЧАСТ ОТ КВ.2 ПО ПЛАНА НА ЮИПЗ – ГР.ПЛОВДИВ

28.06.2023